Ettårigt basjkirsto

Mánadis' Allin föddes 1 februari 2021. Pappa är Mánadis' Gasper (klass ett, e Gastroler, klass ett), mamma är Francesca Kosack (klass ett e Babuschkas Jesco, klass ett), bägge föräldrarna är mätt till 148 cm på premiering.

Allin är vänlig, social, lekfull och orädd. Född och uppvuxen på lösdrift men van att stå i box, trevlig att hantera och fri från olater. Båda föräldrarna har fint temperament, och Allin fick växa upp med bägge två tills avvänjning när hon var nio månader.

Priset för Allin som ettåring är 35 000 SEK.