Köpa häst

Att köpa häst

Hästpass och ägarhandlingar

Köp aldrig en häst utan hästpass!

Alla hästar oavsett ras, ålder och användningsområde ska ha ett pass senast 12 månader efter födseln. Att köpa en häst utan pass innebär mycket extra arbete och kostnader för köparen. Även om säljaren intygar att hästen du planerar att köpa har pass, be säljaren visa upp det och kontrollera att signalementet i passet överensstämmer med hästens signalement.

Passet ska alltid följa hästen

Passet i sig är inte ett bevis på ägarskap. Säljaren får inte vid något tillfälle hålla på passet. Oavsett om du har en häst på prov eller kanske delbetalar den ska du få passet i din hand samtidigt som du hämtar hem hästen. Skriv ordentliga avtal för att undvika eventuella framtida tvister.

Håll ordning på passet

Passet är en värdehandling och en häst ska ha samma pass hela livet. Om passet tappas bort måste ett duplikat- eller ersättningspass utfärdas. Ett sådant pass utesluter alltid hästen ur livsmedelskedjan.

Göra ägarbyte

Kontrollera att den som säljer hästen också står som registrerad ägare. I passen för SHs raser finns lösa ägarhandlingar (finns vissa undantag, kontakta oss om du är osäker) där uppgifter om nuvarande registrerad ägare/företrädare framgår. Denna blankett fylls i av säljare och köpare skickas in till oss för att registrera ägarbytet i vår databas.

Tilläggsregistrering

Om hästen är importerad och har ett pass som är utfärdat i ett annat EU-land så ska hästen enligt lag vara tilläggsregistrerad i ett avelsförbund här i Sverige. Det innebär att hästen är registrerad som hemmahörande i Sverige. Du hittar om hästen är tilläggsregistrerad i passet, där det sitter en klisteretikett/stämpel med information om registrering i ett godkänd svensk avelsorganisation. Läs mer på: https://svehast.se/hastpass/tillaggsregistrera-en-hast/  

Proceduren att köpa häst

Att leta häst

Idag finns många sätt att leta sin nya häst på, via annonsering, kontakter eller förmedling är några exempel. När det gäller att leta häst på annonser, så kräver det ofta lite detektivarbete. På vår salusajt har vi försökt underlätta ditt hästletande genom att du kan sortera på önskade egenskaper eller leta bland de olika raserna. Redan innan du börjar leta häst, tänk på vilken häst du är ute efter, vilket användningsområde, vilken ålder och vilka förutsättningar du har för att hålla häst. Ju noggrannare du är innan och ju mer du har tänkt igenom önskemål och förväntningar desto större chans till ett lyckat köp.

Se gärna till att fråga om olika personer kan vara referenser för dig, det kan vara tränare, kursledare eller andra i din omgivning som kan styrka ditt hästägande och förutsättningar. Det kan vara ett sätt för säljaren att försäkra sig om att du kan vara rätt köpare för hästen, om ni inte känner till varandra sen innan. Prova gärna hästen flera gånger i olika situationer och gärna i en ny miljö om det är möjligt. Målet är att matcha rätt häst till rätt användare!

Försäkring

När du köper en ny häst så kan du antingen överta säljarens försäkring eller teckna en egen för att ändra villkor fast i samma bolag eller byta försäkringsbolag helt. Om hästen är oförsäkrad sen innan eller om du vill byta bolag, ta kontakt i god tid med det försäkringsbolag du vill försäkra din nya häst i. Kommunicera med säljaren och ta reda på vilka förutsättningar hästen är försäkrad i idag, så att du har tid på dig att undersöka olika alternativ. Fördelarna med att överta en befintlig försäkring är ofta att försäkringsbolagen erbjuder att överföringen av försäkringen är karensfri. Så se till att ta reda på vilka villkor som gäller för hästens försäkring idag! Det är bra att kommunicera med ett försäkringsbolag innan besiktning av hästen då vissa försäkringsvillkor kräver olika besiktningskrav.

Besiktning

Syftet med att besiktiga en häst är att du får en veterinärmedicinsk status på hästen. Det kan underlätta om köp ska genomföras eller inte då en besiktning kan lyfta fram saker kring hästens hälsa som kan vara avgörande för köp. Du som köpare bör välja besiktningsman och i samråd med säljaren välja typ av besiktning. Det finns till exempel gårdsbesiktning där veterinären kommer ut och besiktigar hästen eller att ni åker i väg till en hästklinik där det finns möjlighet till mer avancerade undersökningsmetoder såsom röntgen m.m. Vilken typ av besiktning du som köpare väljer kan bero på hästens värde, försäljningskostnad och vilken försäkring hästen har/ska ha.

När köpet är genomfört

Transport

När köpet har gått igenom och du ska transportera hem din nya häst så finns det regler att ta hänsyn till. Se alltid till att hästens pass medföljer! Transporten ska ha ett slätt, halkfritt underlag med något strömaterial. Det är tillåtet att transportera sin häst upp till 8h och du bör stanna och se till hästen minst varannan timme.

Om du inte vill eller själv har möjlighet att transportera din häst så finns det firmor att anlita för transport. Det kan vara mer aktuellt vid längre transporter av häst. Chaufförerna har ofta lång erfarenhet av att transportera hästar och de åker i godkända fordon. Se till att firman har trafiktillstånd, har F-skatt, tillstånd av Jordbruksverket och ansvarsförsäkring. Om du lånar transport av någon eller anlitar ett transportföretag, tänk på smittorisken det kan medföra framför allt om du har dräktiga ston hemma.

Första tiden hemma

Att flytta är en stor omställning för hästar, som är vanedjur och fungerar bäst med liknande rutiner. Ta reda på så mycket du kan om hästens tidigare vardag och rutiner för att kunna efterlikna det till så stor del som möjligt. Ibland finns möjligheten att få med sig foder från säljaren för att kunna fasa in sitt eget foder på ett lindrigare sätt, då hästarnas magar är känsliga för foderbyten. Omställningen handlar inte bara om foder, miljö och rutiner utan också om nya kontakter i form av människor och hästar. En ny rangordning skapas när en ny häst kommer in i gruppen och det är inte säkert att hästen agerar så som säljaren berättat om. Hästar anpassar sig och ändrar sig mycket efter omgivningen och det är inte alltid förutsägbart vilka reaktioner eller beteenden som hästen kommer att visa.

Ha inte för bråttom med din nya häst, låt det ta tid att lära känna varandra och låt det ta tid för hästen att bo in sig hos dig. Skynda långsamt vinner man ofta på i längden. Under den första tiden kan det vara bra att ha kommunikation med säljaren som stöd och för att få tips, men det är viktigt att komma ihåg att hästarna reagerar och agerar ofta annorlunda när de kommer till ett nytt hem. Det kan ta upp till ett år för en häst att landa på en ny plats och med nya människor och hästkompisar. Se därför till att tänka igenom hästköpet noga, att du köper rätt individ och att du är beredd att ge hästen tid och tålamod.  

Juridik

När det gäller att köpa häst så se till att skriva ett bra kontrakt mellan inblandade parter. Ett bra kontrakt är inte ett standardkontrakt utan ett kontrakt som verkligen tar sikte på just Er situation. Se till att du som köpare har provat hästen flera gånger och undersökt hästen noggrant. Det ska framgå tydligt i kontraktet vilken utbildningsståndpunkt hästen har i dagsläget och vad den ska användas till i framtiden.

Om avtalet gäller mellan två privatpersoner regleras regelverket via Köplagen. Om en av personerna är näringsidkare (företagare) är det i stället Konsumentköplagen som gäller. Det kan vara viktigt att ha koll på ifall något skulle hända med affären kring hästen.

Advokat Eva Johansson från Centrumadvokaterna har samlat sina bästa tips gällande att köpa häst:

Bästa tipsen vid hästköp

  1. Läs annonsen noga och spara den. Annonsen kan bli viktig för att visa vad säljaren utlovat runt hästen.
  2. Kontrollera att hästens eventuella resultat stämmer med annonsen i tävlingsdatabasen eller Blå Basen.
  3. Prova hästen och dokumentera gärna provridningen eller körningen med hjälp av film. Ta gärna med Din tränare eller en kompis.
  4. Om möjligt provrid eller kör mer än en gång och be att själv få ta in hästen från hagen, göra den klar i stallet osv. allt för att undersöka hur hästen är till temperament och i hantering. Om lastning är viktig för Dig, pröva att lasta hästen innan köp.
  5. Låt en veterinär som Du litar på undersöka hästen noga före köpet. Om hästen kostar upp till ca 50 000 kronor räcker det med en gårdsbesiktning, i intervallet upp till ca 100 000 kronor är det lämpligt med en besiktning på klinik. Kostar hästen mer än 100 000 kronor bör Du inkludera dopingprov och röntgen.
  6. Fråga säljaren om hästens skadehistorik och se till att få svaret nedskrivet eller inskrivet i köpeavtalet. Be att få tala med den veterinär som behandlat hästen.
  7. Be att få en fullmakt så att Du kan kontakta säljarens försäkringsbolag och få ut den fullständiga försäkringshistoriken för hästen.
  8. Se till att få med hästens pass vid köpet och kontroller så att säljaren verkligen står som ägare till hästen.
  9. Byt häst mot pengar, betala aldrig i förväg.
  10. Skriv ett bra avtal och undvik att låta säljaren friskriva sig från dolda fel, acceptera inte heller att ev. tvist ska avgöras av skiljenämnd, det blir som regel för dyrt. Se till att det korrekta priset står i kontraktet, liksom vad hästen ska användas till framöver och vad den använts till så här långt. Av avtalet ska det framgå om säljaren är privatperson eller näringsidkare.

OBS! Kontrollera redan när du kollar på hästen att hästens pass och ett ägarbevis finns och om det blir affär att både köpare och säljare får varsin version av kontraktet, samt att passet medföljer hästen.

Det finns specifika advokater som arbetar med just hästjuridik som är experter på området. På olika hemsidor finns dessutom kontraktmallar att ladda ner eller köpa. Eva Johansson som har författat delar av texten ovan finns på https://www.centrumadvokaterna.se/verksamhetomraden/hastjuridik/

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram